ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

• İş sözleşmelerinin hazırlanması
• Feshe bağlı işçi alacaklarının tahsiline ilişkin davalar: kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, iş kaybı tazminatı, bakiye süre ücreti, eğitim gideri tazminatı, kötüniyet tazminatı, yeni iş arama izni ücreti
• Feshe bağlı olmayan işçi alacakları: eşit işlem borcuna aykırılık tazminatı, ücret ve ekleri (prim, ikramiye, transfer ücreti, bahşiş, asgari geçim indirimi, ilave tediye, sefer harcırahı-sefer primi, ücret ve ücretin eki niteliğindeki alacaklara yürütülecek faiz oranı) fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatili ücreti, harcırah ve geçici görev yolluğu, sendikal tazminat
• İşe iade davaları
• Alt işverenlik ilişkisinden kaynaklanan davalar
• Hizmet tespit davaları
• İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı davalar
• Yurt dışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin davalar
• Yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar
• Maluliyet aylığına ilişkin davalar
• Ölüm aylığına ilişkin davalar
• Çakışan sigortalılığa ilişkin davalar
• İsteye bağlı sigortalılığa ilişkin davalar
• Kuruma karşı veya kurum tarafından açılan alacak davaları
• Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü: toplu iş sözleşmesi, sendikal ilişkiler,
• Sosyal güvenlik hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
• İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstasyon Mahallesi , Grup Sokak. No:7 Kocasinan/Kayseri
+90 352 222 06 53
+90 352 222 06 43
info@kilickayahukuk.com