ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

• Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası
• Tereke tespiti
• Miras sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
• Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası
• Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetnamenin iptali davası
• Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası
• Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası
• Mirasta tenkis davası
• Miras sözleşmesinden doğan davalar
• Mirastan yoksunluğun tespiti davası
• Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar
• Terekenin korunmasına ilişkin davalar
• Vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunduğunun tespiti davası
• Mirasçılık belgesi verilmesi ve belgenin iptali davaları
• Mirasın reddinden kaynaklı davalar
• Miras sözleşmesi hazırlanması
• Miras paylaşım sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin dava
• Mirasın defterinin tutulmasına ilişkin dava
• Terekede resmi tasfiye istemine ilişkin dava
• Miras sebebiyle istihkak davası
• Miras ortaklığından kaynaklı davalar
• Miras paylaşımının nasıl yapılacağından kaynaklanan davalar
• Mirasta denkleştirme davası
• Miras payının temlikinden kaynaklı davalar
• Mirastan satış görünümüyle mal kaçırma davası
• Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti
• Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli müzakerelerin yürütülmesi

Miras hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.


GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstasyon Mahallesi , Grup Sokak. No:7 Kocasinan/Kayseri
+90 352 222 06 53
+90 352 222 06 43
info@kilickayahukuk.com