Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Uyuşmazlıkların yargı organları önünde dava yolu ile çözümlenmesi yerine, sözleşme ilişkisinde tahkim şartına yer verilmesi halinde yerel veya uluslararası tahkim yoluyla; ya da tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri mümkündür. Tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, hukuki nitelikteki ihtilafların çözüme kavuşturulması sürecini hızlandırdığı gibi; etkin, ekonomik ve tarafların talep ve iradelerine uygun bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümleri ile ilgili danışmanlık hizmetinin yanı sıra, alanında uzman ve nitelikli hukukçu kadromuz ve danışma kurulumuzla, müvekkillerimizi söz konusu süreçlerde temsil etmekteyiz.

A-Tahkim

Tahkim, uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Pek çok şirketin, kendi faaliyet konusunu oluşturan işlere sarf etmesi gereken enerjisinin büyük bir bölümünü gerek rakipleri gerekse kamu idareleriyle yıllarca süren yargısal süreçlerle tükettiği; yargıya intikal etmiş ihtilafların finansal tablolara etkisinin, şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kârlılığını gölgelediği; bunun da istenilen bir durum olmadığı açıktır. Bu nedenle Kılıçkaya Hukuk Bürosu’nun, ihtilafların çözümü ile ilgili temel yaklaşımı, önleyici hukuki destek ve hizmetleriyle bir ihtilafın veya hukuki bir riskin ortaya çıkmasını engellemek; bu mümkün olamayacak ise, ihtilafın yargı organlarına taşınmadan barışçıl bir şekilde çözümlenmesini sağlamaktır. Alanında uzman avukatlar aracılığıyla müvekkillerimize tahkim yolu ile çözülebilecek uyuşmazlıklarını çözme konusunda hizmet vermekteyiz.

TOBB Tahkimi, ISTAC, İTO Tahkim Müessesesi, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimi (ICC), Amerika Tahkim Derneği / Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (AAA/ ICDR), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), GAFTA Tahkimi ve FOFSA Tahkimi gibi gerek yerel, gerekse uluslararası tahkim merkezlerinin kuralları konusunda uzmanlaşmış hukukçu kadromuzla, işbirliği içinde bulunduğumuz yabancı ülkelerdeki hukuk bürolarının da desteği ile müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

B-Arabuluculuk

Kılıçkaya Hukuk Bürosu, iş ve tüketici davalarına konu olan uyuşmazlıkların zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk görüşmelerinde müvekkillerini temsil etmekte ve çözüm ortakları ile birlikte uyuşmazlıkların hızlı ve etkin şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır. Sistematik teknikler uygulanması yoluyla görüşme ve müzakerelerde bulunularak tarafların bir araya getirildiği ve bu suretle anlaşmazlık konusunda tarafların kendi çözümlerini üretmesini hedefleyen kurumsal yapımız, deneyimli ekibi ve profesyonel danışman kadrosu ile, arabuluculuk süreçlerinin doğru, amaca uygun ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

C-Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Kılıçkaya Hukuk Bürosu olarak, ticari davalarda dava şartı olan arabuluculuk hizmetini, ticaret hukukunda deneyimli avukatlarımız ve profesyonel danışma kurulumuz ile en hızlı ve etkin şekilde sağlamaktayız. Başarılı bir arabuluculuk süreci, taraflara hem ekonomik yönden hem de uyuşmazlığın tarafların talep ve beklentileri doğrultusunda çözümlenmesini temin etme noktasında büyük katkı sağlamaktadır. Arabuluculuk sürecinde müvekkillerimizin kendilerini nitelikli avukat kadromuz ile temsil ettirmeleri arabuluculuk müessesesinden beklenen faydayı sağladığı gibi, avukatların da arabuluculuk sürecine hazırlık aşamasından başlayarak katılması, ihtilafın müvekkillerimizin menfaatine sonuçlanmasına da hizmet etmektedir.

D- Serbest Müzakere İle Çözüm Yolu

Ticari ilişkilerin gelişmesi ve sınır ötesi nitelik kazanması ile birlikte, bireyler ve ticari kuruluşların karşılaştıkları hukuki ihtilaflar da çeşitlenmekte ve karmaşık bir hale gelmektedir. Bu ihtilaflar da, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması sonucu oluşan aynen ifa veya tazmin taleplerinden ödenmeyen borçların tahsiline; ortaklar arası ihtilaflardan yatırım uyuşmazlıklarına kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Hukuki nitelik taşıyan bir uyuşmazlığın karşılıklı görüşmeler ve varılacak mutabakat sonucu çözümlenememesi durumunda, dava yoluyla çözüme kavuşturulması söz konusu olur.

Dava aşamasından önce, müvekkillerin talepleri doğrultusunda, uyuşmazlığın en etkin ve hızlı şekilde çözümlenebilmesi için müzakere, başvurulan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Bu yol ile çözüm, müvekkillere gerek zaman gerekse de maliyet açısından büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

Bir hukuk uyuşmazlığının yargı yoluna taşınmasının artık kaçınılmaz olduğu aşamada, alanında yetkin ve deneyimli hukukçu ve danışman kadromuzla, ihtilafın en etkin biçimde çözülebilmesi amacıyla dava sürecinin, her aşamasında müvekkillerimize profesyonel, kurumsal ve dünyanın önde gelen ve en büyük hukuk bürolarınca kabul görüp uygulanan standartlarda müzakere ve temsil hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda, yargı yoluna taşınmış bir uyuşmazlığın yargılama süreci içinde sulh yoluyla çözülmesi konusunda uzlaşılması halinde, sulh görüşmelerinde müvekkillerimizin menfaatlerinin korunması ve sulh metinlerinin hazırlanarak yargı mercileri önünde gerekli usûlî işlemlerin yerine getirilmesi de müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Bize Ulaşın

  • Barbaros Mahallesi , Grup Sokak. No:7 Kocasinan/Kayseri
  • 444 30 94
  • info@kilickayahukuk.com
  • +90 352 222 06 43