Makaleler

Karşılıksız Çek Hazırlayanlar Hakkında Öngörülen Hapis Cezası

Daha Fazla

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi Halinde Ortaya Çıkan Yükümlülükler

Daha Fazla

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Özel Denetim Talep Etme Hakları Ve Bu Hususta Dikkat Edilecek Hususlar

Daha Fazla

Kitle Fonlaması

Daha Fazla

Hava Yollarında Yolcu Hakları

Daha Fazla

Vergi Denetiminde Mükellef Hakları

Daha Fazla

Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulacak Değerler

Daha Fazla

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hk.

Daha Fazla

Yer Sağlayıcının, Yer Sağladığı İçerikten Dolayı Kişilik Hakları İhlal Edilenlerin İçeriğin Çıkarılmasını Ve/Veya Erişimin Engellenmesini Talep Hakkı

Daha Fazla

İşçi Çıkarma Kısıtlamasının Cumhurbaşkanlığı Kararı İle 17.09.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere 2 Ay Daha Uzatılması Hakkında

Daha Fazla

Kira Sözleşmelerinde Güncel Gelişmeler

Daha Fazla

Tüketici Davalarında Arabuluculuk

Daha Fazla

SŞirketkerin Site Açma Yükümlülüğü

Daha Fazla

Covid-19 Nedeni ile Düğün – Nikah Organizasyonların İptali Durumu

Daha Fazla

Koronavirüsün Ticaret Hukukuna Etkisi ve Güncel Mevzuat Değişiklikleri

Daha Fazla

Koronavirüsün İş Hukukuna Etkisi ve Güncel Mevzuat Değişiklikleri

Daha Fazla

Zorlayıcı sebep (Coronavirüs) Durumunda İşçi İşveren Hakları

Daha Fazla

Genel Kurul Toplantılarında Üstün Oy Hakkı

Daha Fazla

Limited Şirketlerde Genel Kurur Karar Nisapları

Daha Fazla

A.Ş. de Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu

Daha Fazla

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Malikler Tarafından Feshi

Daha Fazla

Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Cezalar

Daha Fazla

CEO Pozisyonunun Hukuki Statüsü

Daha Fazla

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması

Daha Fazla

Patent

Daha Fazla

Çek

Daha Fazla

Araç Değer Kayıpları

Daha Fazla

Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Değişikliği

Daha Fazla

Siber Suçlar

Daha Fazla

Tüketici Hakem Heyetleri

Daha Fazla

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarında Eşit İşlem İlkesi

Daha Fazla

Aldatıcı Reklamlar ve Reklam Yapanın Sorumluluğu

Daha Fazla

Taşıma İşlerinde Taşıyıcının Sorumluluğu

Daha Fazla

Tacir Yardımcısı Acente

Daha Fazla

A.Ş. Genel Kurul Toplantısı

Daha Fazla

E-Ticaret Sözleşmeleri

Daha Fazla

Marka ve Fikri Mülkiyet Hakları

Daha Fazla

Rekabet Hukuku

Daha Fazla

Franchise Sözleşmeleri

Daha Fazla

Fikri Mülkiyet – Marka Haklarının Önemi ve Korunması

Daha Fazla

Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi

Daha Fazla

Yeni ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirkette Azınlığın Sahip Olduğu Haklar Hakkında Değerlendirme

Daha Fazla

Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları

Daha Fazla

Yurt Dışındaki Boşanma Davalarında Verilen Kararlar Türkiye’de Dava Açmaya Gerek Kalmadan Tanınabilecek

Daha Fazla

“Ömür Boyu Nafaka” İle İlgili Yeni Düzenleme

Daha Fazla

Ortak Velayet

Daha Fazla

Kira Sözleşmelerinde Güncel Gelişemeler

Daha Fazla

Karşılıksız Çeke İlişkin Yeni Düzenlemeler

Daha Fazla

Çeke Dayalı Kambiyo Takiplerinde Yetki Hususunda Yatgıtay İçtihat Kararı

Daha Fazla

Boşanma Sonrası Kadının Ve Çocuğun Soyadı Problemi Ve Yargıtay’dan Tarihi Karar

Daha Fazla

Tıp Hukuku Açısından Aydınlatılmış Onam Ve Sorumluluk

Daha Fazla

Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yasaklanan Faaliyetler

Daha Fazla

E-Ticaret Sözleşmeleri ve Hukuki Yapıları

Daha Fazla

Anonim Şirketlerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Daha Fazla

Tacir Yardımcılarından – Acente

Daha Fazla

Kıymetli Evraklardan Çek

Daha Fazla

Uçuşlardaki Rötarlar ve Bagaj Hasarları

Daha Fazla